Kalendar

Prva međunarodna konferencija pod nazivom O praštanju i opraštanju u inter/intra kulturalnoj perspektivi, biće održana 1. i 2. februara 2023.godine na Univerzitetu Bar-Ilan, Izrael.

Koncept praštanja je razrađen u oblastima psihologije, sociologije, antropologije, moralne filozofije, religijskih studija i duhovnosti, etike, pravnih studija, ekonomije i dr. Ovaj koncept ima bezbroj kulturnih manifestacija, relevantnih za napredak kriminologije, viktimologije, pozitivne kriminologije, restorativne pravde i transformacije sukoba. Međutim, ovaj široki koncept nije dovoljno istražen. Stoga je cilj konferencije da se iz multikulturalne perspektive istraže različita iskustva ljudi vezana za praštanje: koristi, prepreke ili rizici koji mogu proizaći iz procesa, a koji su važni za sve koji su uključeni u proces.

Više informacija o konferenciji na: https://www.retorno-biu.org/services-4

Victim Support Europe and Weisser Ring organizuju godišnju konferenciju pod nazivom Zaštita osnovnih sloboda, perspektiva žrtve!, koja će se održati 7, 8 i 9.juna 2023.godine u Berlinu, Nemačka.

Prvi dan konferencije biće posvećen zaštiti osnovnih sloboda žrtve i pitanju na koji način stručnjaci mogu uhvatiti korak sa izazovima novih vrsta kriminala i kako to utiče na žrtvu? Drugi dan konferencije biće orijentisan na praktičare koji rade na sprovođenju zakona, dok će treći, završni dan konferencije biti posvećen profesionalcima koji direktno rade sa žrtvama kriminala i pitanjima rezilijentnosti i brige o sebi.

Više informacija o konferenciji, možete pročitati na: https://victim-support.eu/…/save-the-date-2023-vse…/

Kontakt

011 2288040

065 5486421

063 356613

E-mail: vdsrbija@gmail.com

Internet stranica: www.vds.rs

Radno vreme svakog radnog dana od 10.00-20.00h