Kalendar

 

XIII godišnja konferencija VDS

 

Podrška žrtvama i prevencija viktimizacije:
Izazovi i perspektive

Beograd
23. i 24. novembar 2023. godine

 

 

 

 

 

12. Međunarodna konferencija Evropskog foruma za restorativnu pravdu

  1. Međunarodna konferencija Evropskog foruma za restorativnu pravdu (EFRJ) biće održana u Talinu (Estonija) između 13. i 15. juna 2024. Konferencija će se prvi put održati u baltičkom regionu, u zemlji sa aktivnim članicama EFRJ posvećenim razvoju restorativne pravde i njenim inovativnim primenama u maloletničkom pravosuđu, učešću mladih, nasilju u porodici, radu sa izbeglicama i slično.

Takođe, EFRJ će u periodu između 5. i 9. februara 2024. godine u Leuven (Belgija) organizovati drugu po redu Zimsku akademiju sa tri paralelna kursa orijentisana na praksu o primeni restorativne pravde.

Uskoro više informacija na sajtu EFRJ https://www.euforumrj.org/en.

INTERNACIONALNI SIMPOZIJUM SVETSKOG VIKTIMOLOŠKOG DRUŠTVA 2024-INDIA

Svetsko Viktimološko društvo će biti ko-domaćin sledećeg Međunarodnog simpozijuma o viktimologiji u Indiji 2024. Više informacija o simpozijumu Svetskog Viktimološkog društva na https://sn.rs/ffkit.

Kontakt

011 2288040

065 5486421

063 356613

E-mail: vdsrbija@gmail.com

Internet stranica: www.vds.rs

Radno vreme svakog radnog dana od 10.00-20.00h