Najava konferencija

Sedma konferencija Inicijative za istraživanje seksualnog nasilja (Sexual Violence Research Initiative-SVRI)

Meksiko od 19. do 23. septembra 2022.g.

Konferencija okuplja istraživače, praktičare, kreatore politike i aktiviste u cilju razmene znanja i iskustva na temu nasilja nad ženama, nasilja nad decom i drugim oblicima nasilja uzrokovanim neravnopravnošću polova.

Više o konferenciji pogledati na: https://www.svri.org/svrinterest/save-the-date-svri-forum-2022

Centar za kriminologiju, krivično pravosuđe i viktimologiju, RGNUL organizuje Osmu međunarodnu i dvanaestu godišnju konferenciju Indijskog viktimološkog društva na temu „Osiguravanje pravde za žrtve zločina” kroz osnaživanje, zaštitu i usluge.

Nacionalni pravni univerzitet Radživ Gandi, Pandžab od 3. do 5. novembra 2022. godine.

Više o konferenciji na: https://isv2022.weebly.com/uploads/1/2/2/5/122558354/isv_2022_conference_rgnul.pdf

Konferencija Viktimološkog društva Srbije

25 godina zalaganja za prava svih žrtava

25. novembar, Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

Prva međunarodna konferencija pod nazivom O praštanju i opraštanju u inter/intra kulturalnoj perspektivi, biće održana 1. i 2. februara 2023.godine na Univerzitetu Bar-Ilan, Izrael.

Koncept praštanja je razrađen u oblastima psihologije, sociologije, antropologije, moralne filozofije, religijskih studija i duhovnosti, etike, pravnih studija, ekonomije i dr. Ovaj koncept ima bezbroj kulturnih manifestacija, relevantnih za napredak kriminologije, viktimologije, pozitivne kriminologije, restorativne pravde i transformacije sukoba. Međutim, ovaj široki koncept nije dovoljno istražen. Stoga je cilj konferencije da se iz multikulturalne perspektive istraže različita iskustva ljudi vezana za praštanje: koristi, prepreke ili rizici koji mogu proizaći iz procesa, a koji su važni za sve koji su uključeni u proces.

Više informacija o konferenciji na: https://www.retorno-biu.org/services-4

Victim Support Europe and Weisser Ring organizuju godišnju konferenciju pod nazivom Zaštita osnovnih sloboda, perspektiva žrtve!, koja će se održati 7, 8 i 9.juna 2023.godine u Berlinu, Nemačka.

Prvi dan konferencije biće posvećen zaštiti osnovnih sloboda žrtve i pitanju na koji način stručnjaci mogu uhvatiti korak sa izazovima novih vrsta kriminala i kako to utiče na žrtvu? Drugi dan konferencije biće orijentisan na praktičare koji rade na sprovođenju zakona, dok će treći, završni dan konferencije biti posvećen profesionalcima koji direktno rade sa žrtvama kriminala i pitanjima rezilijentnosti i brige o sebi.

Više informacija o konferenciji, možete pročitati na: https://victim-support.eu/…/save-the-date-2023-vse…/

Kontakt

011 2288040

065 5486421

063 356613

E-mail: vdsrbija@gmail.com

Internet stranica: www.vds.rs

Radno vreme svakog radnog dana od 10.00-20.00h