Organi i tela VDS

Predsednik Viktimološkog društva Srbije

prof. dr Slobodan Savić

Direktorka Viktimološkog društva Srbije

Jasmina Nikolić

Predsednica Upravnog odbora Viktimološkog društva Srbije

prof. dr Sanja Ćopić

Članovi Upravnog odbora su:

prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović

prof. dr Slobodanka Konstantinović-Vilić

prof. dr Slađana Jovanović

dr Mirjana Dokmanović

dr Ivana Stevanović

prof. dr Sanja Ćopić (predsednica Upravnog odbora)

Jasmina Nikolić (članica po funkciji)

Članovi Etičkog odbora VDS su:

prof. dr Slobodan Savić, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji

prof. dr Maja Savić, vanredna profesorka na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

dr Natalija Žunić, docentkinja Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu u penziji

Kontakt

011 2288040

065 5486421

063 356613

E-mail: vdsrbija@gmail.com

Internet stranica: www.vds.rs

Radno vreme svakog radnog dana od 10.00-20.00h